Tag: lektura ósmoklasisty

Balladyna – Juliusz Słowacki

Opra­co­wa­nie “Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Słowackiego

Miłość Ligii i Winicjusza

Eta­py miło­ści Ligii i Wini­cju­sza, boha­te­rów “Quo vadis” Hen­ry­ka Sienkiewicza

Dziady cz. II — Adam Mickiewicz

Omó­wie­nie “Dzia­dów cz. II” Ada­ma Mickiewicza

Latarnik – Henryk Sienkiewicz

Opra­co­wa­nie “Latar­ni­ka” Hen­ry­ka Sienkiewicza

Syzyfowe prace – Stefan Żeromski

Opra­co­wa­nie “Syzy­fo­wych prac” Ste­fa­na Żeromskiego

JACEK SOPLICAGODNY REHABILITACJI?

Prze­mó­wie­nie — mowa obroń­cy i mowa oskar­ży­cie­la Jac­ka Soplicy