Ciem­no wszędzie
Głu­cho wszędzie
Co to będzie
Co to będzie”

5 stycz­nia – zapa­mię­taj­cie tę datę ?. Wraz z autor­ką pięk­nej gra­fi­ki Juliu­sza – @jagodowa_poezja szy­ku­je­my niespodziankę.
Bądź­cie czujni!