Już są!

W skle­pie są dostęp­ne goto­we pakie­ty opra­co­wań pytań na matu­rę ust­ną w 2024 i 2025 z języ­ka pol­skie­go. Moż­na kupo­wać poje­dyn­czo (od 2 zł za lek­tu­rę) lub w pakie­cie (taniej). 

Baw­cie się dobrze! 

- Wasza Baba  • Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Nie-Boska komedia Zygmunt Krasiński

  Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” – opracowanie i streszczenie lektury

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Władysław Stanisław Reymont - Chłopi

  Władysław Stanisław Reymont „Chłopi” – opracowanie i streszczenie lektury

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Mała apokalipsa Tadeusz Konwicki

  Tadeusz Konwicki „Mała apokalipsa” – opracowanie i streszczenie lektury

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Znachor Tadeusz Dołęga-Mostowicz

  Tadeusz Dołęga-Mostowicz „Znachor” – opracowanie i streszczenie lektury

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Znachor Tadeusz Dołęga-Mostowicz

  Tadeusz Dołęga-Mostowicz „Profesor Wilczur” – opracowanie i streszczenie lektury

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Stefan Żeromski „Przedwiośnie” – opracowanie i streszczenie lektury

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Stanisław Wyspiański Wesele streszczenie opracowanie

  Stanisław Wyspiański „Wesele” – opracowanie i streszczenie

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Skuteczne techniki i metody przygotowywania uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2022/2023

  399,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Piotr Skarga - Kazania sejmowe

  Piotr Skarga „Kazania sejmowe” – opracowanie i streszczenie lektury

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • https://babaodpolskiego.pl/produkt/opracowanie-pytan-matura-ustna-2023/?fbclid=IwAR26kjqaWlhsq2Ng1MMAHw8CS7tPDYtMkZI2fyfdrHU7jEV1aQmsNdRjDOo

  Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – pełen zestaw 40 lektur

  179,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka