Czy wiesz, że nie musisz znać na wylot całych „Pamięt­ni­ków” Jana Chry­zo­sto­ma Paska? Na matu­rze ust­nej obo­wią­zu­je zna­jo­mość frag­men­tów utwo­ru – a poni­żej przed­sta­wiam kon­spek­ty odpo­wie­dzi, któ­re zagwa­ran­tu­ją Ci 100% na matu­rze, zarów­no w 2024, jak i w 2025 roku!

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Pamiętniki”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Pamiętniki”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne