Tag: warsztaty

Kobieta od kamizelek kuloodpornych i DARMOWE warsztaty dla Twojej klasy

Dar­mo­we warsz­ta­ty dla Two­jej klasy! 

WARSZTATYROZPRAWKI NA 100%

Zobacz, jak uczę! 

Darmowe warsztaty dla szkół o superbohaterkach!

Kobie­ty sta­no­wią 30% naukow­ców na świe­cie, i jedy­nie 3% lau­re­atek Nagro­dy Nobla w naukach ści­słych. To bar­dzo mało, czas to zmienić!