Codzien­nie skle­jam nowy ebo­ok, wygrze­bu­ję się z nota­tek. Mam pięk­ne pla­ny skoń­czyć wszyst­kie zagad­nie­nia do koń­ca listopada. 
Doda­ję poje­dyn­czo, lek­tu­ra­mi. Póź­niej będzie wideo dla tych, któ­rzy jed­nak lepiej się uczą ze słuchu. 
Baw­cie się dobrze! 🤗
- Wasza Baba 


 • WEBINAR: egzamin ósmoklasisty 2023

  30,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • 40 autorskich tematów wypracowań – nowa matura podstawowa

  15,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • 20 autorskich tematów wypracowań – nowa matura rozszerzona

  15,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – Biblia

  17,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – Biblia

  18,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Sprawdzanie wypracowań – egzamin ósmoklasisty – (pojedyncza rozprawka)

  65,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – Mitologia

  16,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – Mitologia

  17,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Iliada”

  3,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Iliada”

  5,49 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Antygona”

  3,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Antygona”

  5,49 VAT
  Dodaj do koszyka