Codzien­nie skle­jam nowy ebo­ok, wygrze­bu­ję się z nota­tek. Mam pięk­ne pla­ny skoń­czyć wszyst­kie zagad­nie­nia do koń­ca października. 
Doda­ję poje­dyn­czo, lek­tu­ra­mi. Póź­niej będzie wideo dla tych, któ­rzy jed­nak lepiej się uczą ze słuchu. 
Baw­cie się dobrze! 🤗
- Wasza Baba 


 • 40 autorskich tematów wypracowań – nowa matura podstawowa

  14,99
  Dodaj do koszyka
 • 20 autorskich tematów wypracowań – nowa matura rozszerzona

  14,99
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – Biblia

  16,99
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – Biblia

  17,99
  Dodaj do koszyka
 • Sprawdzanie wypracowań – egzamin ósmoklasisty – (pojedyncza rozprawka)

  55,00
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – Mitologia

  15,99
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – Mitologia

  16,99
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Iliada”

  3,49
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Iliada”

  4,99
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Antygona”

  3,49
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Antygona”

  4,99
  Dodaj do koszyka
 • Jak pisać? Matura podstawowa 2022 – poradnik Baby od polskiego (formuła 2015)

  59,99
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Legenda o świętym Aleksym”

  3,49
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Legenda o świętym Aleksym”

  4,99
  Dodaj do koszyka
 • Jak pisać? Matura rozszerzona 2022 – poradnik Baby od polskiego (formuła 2015)

  59,99
  Dodaj do koszyka
 • WEBINAR DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022 – Baba od polskiego

  50,00
  Dodaj do koszyka