Halo!
Nie musi­cie spraw­dzać i oma­wiać testów dia­gno­stycz­nych — zro­bi­łam to za Was 😃
Pole­cam wideo, któ­re nagra­łam dla Fun­da­cji Per­spek­ty­wy i kana­łu Per­spek­ty­wicz­na matu­rzyst­ka (Per­spek­ty­wicz­na Matu­rzyst­ka).