Tydzień zabaw z polo­ni­stycz­nym Wor­dle dobiegł koń­ca (ZOBACZ), ale dla tych, któ­rzy chcą się dalej bawić, zosta­wiam tu listę lin­ków do haseł, któ­re utworzyłam. 


Hasła w loso­wej kolejności: 

https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​b​m​9​3​Z​Wxh
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​a​G​F​t​b​G​V​0​e​Xpt
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​G​F​y​Y​W​Z​y​Y​Xph
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Y​X​J​j​a​G​V​0​eXA
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​b​2​t​z​e​W​1​v​c​m9u
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​G​V​y​e​W​Z​y​Y​Xph
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​d​X​R​v​c​Glh
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Z​3​J​v​d​G​V​z​a2E
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​b​W​l​t​Z​X​R​5​em0
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​2​l​s​dmE
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​3​l​u​Z​W​t​k​b​2​N​oYQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Z​2​9​0​e​W​N​5​em0
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​b​m​F​0​d​X​J​h​b​G​l​6bQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​a​2​9​t​a​Xpt
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​b​m​V​v​b​G​9​n​a​Xpt
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Z​X​V​m​Z​W​1​p​em0
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​a​W​5​3​b​2​t​h​Y​2ph
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Y​W​x​l​Z​2​9​y​aWE
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​a​2​F​0​a​G​F​y​c​2lz
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​G​F​t​Z​m​x​ldA
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​a​G​l​w​Z​X​J​i​b​2xh
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​b​2​5​p​c​n​l​6bQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​d​H​V​y​c​G​l​6bQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​e​n​J​v​c3Q
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​G​F​u​Z​W​d​p​c​nlr
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​G​F​t​a​c​S​Z​d​G​5​paw
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Z​X​B​vcw
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​a​3​J​v​b​m​l​rYQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​2​l​l​b​G​F​u​a2E
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​2​9​u​ZXQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​d​H​J​lbg
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Z​n​J​h​c​3​p​rYQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​a​H​l​tbg
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​H​N​h​bG0
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Y​m​F​s​b​G​F​kYQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​G​F​y​Y​W​J​v​bGE
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​2​F​0​e​XJh
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​3​l​u​a​3​J​l​d​H​l​6bQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Y​X​J​j​a​G​V​0​eXA
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​b​W​V​t​Z​W​5​0bw
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​b​W​F​r​Y​X​J​v​b​m​l​6bQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​3​R​v​a​W​N​5​em0
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Z​G​l​k​Y​X​N​r​Y​W​x​pYQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​a​G​F​n​a​W​9​n​c​m​F​m​aWE
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Z​G​V​r​Y​W​R​l​b​n​R​5​em0
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Z​m​l​y​Y​3lr
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​d​2​F​s​b​G​V​u​c​m9k
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Z​W​1​i​b​G​V​t​YXQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​b​3​J​p​Z​W50
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​b​m​F​0​d​X​J​h​b​G​l​6bQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Z​G​V​l​c​2lz
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​G​l​l​dGE
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​b​W​l​z​d​G​V​y​a​XVt
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​a​X​J​v​b​mlh
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​2​F​y​a​2​F​6bQ
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​a​H​V​t​Y​W​5​p​em0
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​b​G​F​t​Z​W50
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​a​2​9​u​Y​2​V​wdA
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​Y​X​B​v​a​3​J​5Zg
https://​wor​dle​ga​me​.org/​p​l​?​c​h​a​l​l​e​n​g​e​=​c​G​l​l​b​G​d​y​e​nlt

Lista haseł w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej:
ale­go­ria, apo­kryf, arche­typ, arche­typ, bal­la­da, deesis, deka­den­tyzm, dida­ska­lia, emble­mat, epos, eufe­mizm, fir­cyk, frasz­ka, goty­cyzm, gro­te­ska, hagio­gra­fia, ham­le­tyzm, hiper­bo­la, huma­nizm, hymn, inwo­ka­cja, iro­nia, kathar­sis, komizm, kon­cept, kro­ni­ka, lament, maka­ro­nizm, memen­to, mime­tyzm, miste­rium, natu­ra­lizm, natu­ra­lizm, neo­lo­gizm, nowe­la, oksy­mo­ron, oni­ryzm, orient, pam­flet, pamięt­nik, pane­gi­ryk, para­bo­la, para­fra­za, pery­fra­za, piel­grzym, pie­ta, psalm, sar­kazm, saty­ra, sie­lan­ka, silva, sonet, sto­icyzm, synek­do­cha, syn­kre­tyzm, tren, tur­pizm, uto­pia, wal­len­rod, zrost.