Tag: henryk sienkiewicz

Latarnik – Henryk Sienkiewicz

Latar­nik  Hen­ryk Sien­kie­wicz czas powsta­nia: 1880 r. (pozy­ty­wizm) rodzaj lite­rac­ki: epi­ka gatu­nek lite­rac­ki: nowe­la (krót­ki utwór jed­no­wąt­ko­wy, źle się dzie­je w życiu boha­te­ra, ale jakieś wyda­rze­nie odmie­ni jego los) gene­za: inspi­ra­cją była...