Tag: stefan żeromski

Syzyfowe prace – Stefan Żeromski

(notat­ki powsta­ły w trak­cie kore­pe­ty­cji, ale niech słu­żą wszyst­kim) tytuł: trud bez­sen­sow­ny, bez skut­ku tak jak fra­ze­olo­gicz­ny Syzyf – taka jest rusy­fi­ka­cja, nie da się wyko­rze­nić pol­skiej kulu­ry boha­te­ro­wie: Ber­nard Zygier – nowy, pojawia...