Tag: wesele

notatki z “Wesela” Wyspiańskiego

notat­ki z lek­tu­ry, omó­wie­nie sym­bo­li­ki, posta­ci, gene­zy i “Plot­ki o Weselu”. 

Podcast “Wesele” Wyspiańskiego

Wszyst­kich pod­ca­stów (lek­cji) moż­na już słu­chać na YouTube.