Tag: baba od języka

BABA OD JĘZYKA: parawan

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: oddaż

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: miś

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: żyć na kocią łapę

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: odjaniepawlać

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: PIERDZIEĆ

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: świerzop

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: figa

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: ladacznica

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: POPRAWIAĆ czy nie poprawiać?

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

BABA OD JĘZYKA: ch*je muje, dzikie węże

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: Przysłowia o BABIE 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

BABA OD JĘZYKA: szarlotka

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: obiecanki cacanki

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: nie wypaść sroce spod ogona

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: święta krowa

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: MIARYWAGI 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

BABA OD JĘZYKA: kociokwik

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: biegać jak kot z pęcherzem

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: wystroić się/ubrać się jak stróż w Boże Ciało

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: LICZEBNIKI ZBIOROWE

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: dyktando (pisownia partykuły „nie”)

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: Kulejący BIERNIK 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: odmiana przez przypadki

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV: BABAMĄDREJ BABCI

Nowy for­mat w SIlverTV: “Lek­cje polskiego”

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: Polacy nie Gęsi

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

Dokładnie” jako gatunek inwazyjny

Dokład­nie!

BABA OD JĘZYKA: Niezły meksyk!

Baba od języ­ka w dniu meczu

Bolesne analogie językowe

Jak to jest z tym Bogiem a praw­dą? Obja­śniam to wszem wobec. 

Skoro “końmi” to dlaczego “dłoniami”? O końcówkach “-mi”, “-ami”.

Gwoźdź­mi czy gwoździami?

Cmentarny koszmar językowy: “-y” czy “-ów” (meczów, wieńców, widelców)

Meczów, bo meczy to owca. 

Zła pisownia tytułów książek

Mnie napraw­dę nie­wie­le fru­stru­je, ale na widok „Kamie­ni na Sza­niec*” zamiast „Kamie­ni na sza­niec” chce mi się pła­kać, bo na pew­no gdzieś na świe­cie umie­ra panda ?

Ortografia: przestańcie tak podziwiać historię i teraźniejszość i nie róbcie błędów ortograficznych

Co za hit! To jest HiT, czy­li histo­ria i teraźniejszość 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep