Tag: baba od języka

Dokładnie” jako gatunek inwazyjny

Dokład­nie!

BABA OD JĘZYKA: Niezły meksyk!

Baba od języ­ka w dniu meczu

Bolesne analogie językowe

Jak to jest z tym Bogiem a praw­dą? Obja­śniam to wszem wobec. 

Skoro “końmi” to dlaczego “dłoniami”? O końcówkach “-mi”, “-ami”.

Gwoźdź­mi czy gwoździami?

Cmentarny koszmar językowy: “-y” czy “-ów” (meczów, wieńców, widelców)

Meczów, bo meczy to owca. 

Zła pisownia tytułów książek

Mnie napraw­dę nie­wie­le fru­stru­je, ale na widok „Kamie­ni na Sza­niec*” zamiast „Kamie­ni na sza­niec” chce mi się pła­kać, bo na pew­no gdzieś na świe­cie umie­ra panda 🐼

Ortografia: przestańcie tak podziwiać historię i teraźniejszość i nie róbcie błędów ortograficznych

Co za hit! To jest HiT, czy­li histo­ria i teraźniejszość