Tag: patronka

SUPERBABY: Aniela Pająkówna

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Kazimiera Zawistowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Jadwiga Łuszczewska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maria Kalergis

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Marcelina Czartoryska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Bronisława Ostrowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Olga Boznańska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Anna Bilińska-Bohdanowiczowa

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maryla Wolska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Zofia Węgierska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maria Sadowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Anna Pustowójtówna

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Ewa Felińska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maria Raszanowicz

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Emilia Plater

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Klaudyna Potocka

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Anna Olimpia Mostowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maria Wirtemberska

Kolej­na super­ba­ba w świe­cie pol­skiej lite­ra­tu­ry, o któ­rej zapew­ne nie słyszał_ś. 

Superbaby: Narcyza Żmichowska

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? ? A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patronki.
Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by

Superbaby: Helena Modrzejewska

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? ? A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patronki.
Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep