Tag: streszczenie

Żona modna – Ignacy Krasicki

Omó­wie­nie i streszczenie. 

Ferdydurke” – Witold Gombrowicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury.

Pieśń o Rolandzie – Josef Bedier

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Pieśni, fraszki, treny – Jan Kochanowski

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie tek­stów Jana Kochanowskiego. 

Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Quo vadis – Henryk Sienkiewicz

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Opowieść wigilijna – Charles Dickens

stresz­cze­nie i omó­wie­nie lek­tu­ry “Opo­wieść wigi­lij­na” Char­le­sa Dickensa